میخواهم همیشه یار باشم نه بار


زندگی خیلی کوتاه ست،

آنقدر کوتاه که حتی صد سال زیستن هم با یک چشم بر هم زدن تمام می شود و می رود.

مثل آب خوردن. مثل یک چرت کوتاه.

پروسه ی زندگی هیچگاه به من ربطی نداشت.

به من ربطی ندارد چند سال قرار است عمر کنم.

اما به من مربوط است که تو همیشه باشی...

که تو همیشه باشی و محکم دوستم داشته باشی...

محکم برای تمام عمــــــــر.

حتی اگر قرار باشد 2 روز و 2 ساعت عمر کنم

 

 

چـہ حـسِّ قـشـنـگـیـہ وقـتــے یـِڪـے مـیـشـہ مـَحـرمـِ دلـتــــ

یـِڪـے ڪہ بـهـش اعـتـمـاد دارے ... بـهـتــــ اعـتـمـاد داره ..

از دلـتـنـگـے هـاتــــ بـراش مـیـگـے ... از دلـتـنـگـے هـاش بـراتـــ مـیـگــہ

آرومـ مـیـشـے ... آرومـ مـیـشـہ

حـسـّـے ڪہ هـیـچـوقـتــــ بــہ تـَنـفـّر تـبـدیـل نـمـیـشـہ

ایـטּ حـس مـثـلِ قـطـره هـاےِ بـاروטּ پـاڪـہ

/ 2 نظر / 21 بازدید
پدرام

بارانم گلم ازت ممنونم[گل][گل]

مهسا

شما هم با افتخار لینک شدید[تایید]