با من بیا

چگونه بگویم که توعشق منی

زندگی وهستی و نفس منی

چگونه بگویم که باورم کنی

من بدون تو به بهشت هم نمیروم

بامن بیا 

باهم به دیارخوشبختی سری بزنیم ....
 
 

/ 1 نظر / 13 بازدید
باران

پدرامم ببخش که بی مقدمه رفتم دوستت دارم خیلی زیاد