تنها تو را می خواهم

من هیچ نمی خواهم...


تنها صدایت را می خواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشدنگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشدوجودت را می خواهم تا گرمای قندیل آغوشم باشدخیالت را می خواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشددستها یت را می خواهم تا نوازشگر بی کسی اشکهایم باشدو تنها خنده هایت را می خواهم تا مرحم کهنه زخمهای زندگی ام باشدآری تنها تو را می خواهم...

 

 

/ 2 نظر / 43 بازدید
باران

زلیــــخــــا.... جــــان یوســــفتــــ راســــتش را بــــگو... به خدایتــــ چــــه گفــــتی که خودش اینــــطور پا در میــــانی کــــرد؟

ارکیده

[رویا]سلام وبلاگت خیلی قشنگه و خوشگله زود اسپند دود کن چشم نخوره ....[قلب]