تنها تو را می خواهم

من هیچ نمی خواهم...


تنها صدایت را می خواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد



نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد



وجودت را می خواهم تا گرمای قندیل آغوشم باشد



خیالت را می خواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشد



دستها یت را می خواهم تا نوازشگر بی کسی اشکهایم باشد



و تنها خنده هایت را می خواهم تا مرحم کهنه زخمهای زندگی ام باشد



آری تنها تو را می خواهم...

 

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
باران

زلیــــخــــا.... جــــان یوســــفتــــ راســــتش را بــــگو... به خدایتــــ چــــه گفــــتی که خودش اینــــطور پا در میــــانی کــــرد؟

ارکیده

[رویا]سلام وبلاگت خیلی قشنگه و خوشگله زود اسپند دود کن چشم نخوره ....[قلب]