وباز هم دلتنگی

 

 

در سرزمـــــــین من

کــسی بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..

اینجا مـــــــــثل آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشقـــــ ندارد....

از گـــــلـــــ رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیستـــــــــ..

اینجـــــا عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه

 بخاطـــــر چـــــشم های دور و برت

 روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه معشــــوقـــــــت را

 فـــــــــقـــــط از پشـــــــت گوشـــــی

 بوســـــــــیده بـــــاشــــی!

http://facebooki.ir/file/pic/photo/2013/03/4a0cedef7458868cbf33bdc578efad84_500.jpg


 

/ 2 نظر / 14 بازدید
پدرام

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !

پدرام

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت … در لبهاى او ایمن است .