ای جــــــــــــــــــانم

 

خیلی هستن کسایی که میتونن اسمت رو صدا کنن،

اما…

کم هستن کسایی که وقتی اسمت رو میگن لذت میبری

و با تمام وجود در جوابشون دوست داری بگی ......

 

جـــــــــــــــــانم

               

/ 3 نظر / 40 بازدید
پدرام

آن شب ... که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ... تماشا می کرد ... آن شب که شب پره ها .. عاشــقـــانه تر .. نــــور را می جســـتند ...! و اتاقم .. سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... ! دانستم.. تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی...!

پدرام

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند ... فایده ندارد !!! اما ... دوستت دارم های " تو " چه غوغایی می کند ... روحم را تازه می کند !!!

ریحانه

خوشحالم که اومدم اینجا. نمیدونم درست حدس زدم یا نه. روشنم کنین. شما دو دلسوزته اید یا دو عاشق و معشوق؟؟