اگر دوست داشتن جرمه من مجرمترینم

آنقدر دوستت دارم که خدا داند ،این اسرار فقط باد صبا داند،
نخواهم گل که گل بی اعتبار است ،تمام عمر گل فصل بهار است ،
تو را خواهم من از گل های عالم، که عطر تو همیشه ماندگار است...

....

عشق در یک لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان ، این اساسی ترین
تفاوت بین دوست داشتن و عشق است...

.....

 می دونی زیبا ترین خط منحنی دنیا چیه ؟ لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم . . .

...

..

.

/ 1 نظر / 25 بازدید