دلتنگم

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ!

                                    ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ،

                                              ﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

                                                          ﻫـﺮ ﻟﺤـﻈﻪ،

                                                            ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﻡ !
 
 
/ 1 نظر / 19 بازدید
باران

وایییییییییی پدرامم چه نازه [ماچ]مرسی